Overslaan en naar de inhoud gaan

We hebben het al even genoemd: de recreatie-ondernemers van de Noordoostpolder geloven in samenwerking. Samen staan we sterk. Onze doelstelling is dan ook het scheppen van de meest ideale randvoorwaarden waarbinnen onze gewaardeerde gasten onbezorgd kunnen genieten van een breed en kwalitatief hoog aanbod aan toeristisch/recreatieve mogelijkheden in onze mooie regio.

Concreet betekent dit dat het bestuur maandelijks vergadert, periodiek overleg voert met de voor het toeristisch/recreatieve beleid verantwoordelijke wethouder (de heer H. Wijnants ) en regelmatig Ronop-bijeenkomsten organiseert. Deze bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats bij één van de RoNop-leden die dan hun bedrijf presenteren, er worden sprekers uitgenodigd en we eindigen altijd met een informele (netwerk)borrel. Ook brengen we ieder kwartaal een nieuwsbrief uit en houden we in het algemeen de vinger aan de pols. Uiteraard treden we waar nodig/wenselijk op middels, bijvoorbeeld, ingezonden stukken aan de gemeenteraad of naar de lokale krant.

Het RoNop-bestuur heeft ten aanzien van meerdere actuele kwesties standpunten geformuleerd. Nadat deze aan de leden ter beoordeling zijn voorgelegd worden ze algemeen verklaard. Een aantal van onze standpunten vindt u hier.

Bebording naar bedrijven

RoNop stelt dat ondernemers en hun bedrijven eenvoudig gevonden moeten worden door hun klanten/gasten en leveranciers, evenals andere bedrijven in Noordoostpolder. Wat onze ondernemers onderscheidend maakt is dat zij zich voornamelijk richten op leisure-consumenten. Verwijzingen naar hun bedrijven met een herkenbaar, uniform en informatief karakter en geplaatst aansluitend op publieksstromen en efficiënt herhaald, hebben een wervend effect en dragen bij aan gebiedspromotie.

Omgeving en bestemmingsplan

RoNop pleit voor snelheid en maatwerk bij regelgeving en bij omgeving- en bestemmingsplannen in het bijzonder. Ondernemers reageren op de markt en moeten breed en innoverend bezig kunnen zijn. De markt is snel en de concurrent neemt snel een idee over. Beleid dient ondernemerszin te ondersteunen en goed doordacht te zijn. RoNop wil er wel voor waken dat specifiek aanbod de vraag gaat overstijgen.

Gebiedspromotie

RoNop is zich bewust dat Noordoostpolder nog geen toeristisch en recreatief imago heeft. Er dient veel energie gestoken te worden in het vermarkten van het toeristisch en recreatief product van Noordoostpolder. Zij ondersteund en stimuleert algemene gebiedspromotie in elke vorm.

Het toeristisch en recreatief Noordoostpolder

RoNop is een spreekbuis voor alle ondernemers met een bedrijf gericht op recreatie, toerisme en vrije tijd. Onder het toeristisch en recreatief Noordoostpolder verstaat RoNop het gezamenlijk aanbod van deze ondernemers. Samenwerking, productontwikkeling en het aaneen rijgen van 'pareltjes' is essentieel om toeristisch en recreatie gezien een positie te behouden en deze te verbeteren.

Openbaar Vervoer

In het rapport "Beleidsplan Recreatie en Toerisme Flevoland" gaat men uit van goede bereikbaarheid door snelweg, trein- en busverbindingen. De Noordoostpolder moet de toerist met eigen vervoer bezoeken. Een treinverbinding ontbreekt, de dorpen zijn niet of slecht bereikbaar op de voor de toerist gunstige tijdstippen. Een aantal attracties is helemaal niet bereikbaar, denk aan Schokland, Schokkerhaven en Wellerwaard. Ook zijn er geen onderlinge busverbindingen tussen de verschillende attracties.

Wij pleiten daarom voor betere busverbindingen naar bovengenoemde attracties. Met name het Werelderfgoed Schokland en de Orchideeënhoeve moeten optimaal bereikbaar zijn. Dit tenminste vanuit het westen, Amsterdam, Almere en Lelystad. De RoNop wil daarnaast graag dat er gekeken wordt naar (bescheiden) aanpassingen in bestaande routes. Voorbeeld: de bus van Zwolle naar Emmeloord maakt af en toe een omweg via Kraggenburg, normaal gaat deze vanaf Vollenhove rechtstreeks naar Marknesse. De frequentie is niet hoog, maar er komt een bus. Het is belangrijk de frequentie te verhogen wanneer er veel (toeristen)drukte wordt verwacht.

Bovendien is het belangrijk dat er promotie gemaakt wordt door Toerisme Flevoland en de VVV Noordoostpolder bij busondernemingen en de Zwarte Bus die vanuit Amsterdam naar Bataviastad gaat. Daarnaast blijft een snelle verbinding vanuit het westen naar ons gebied zeer belangrijk.

Toeristenbelasting