Overslaan en naar de inhoud gaan

Recreatieondernemers Noordoostpolder verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Recreatieondernemers Noordoostpolder staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Recreatieondernemers Noordoostpolder legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u lid bent van de Recreatieondernemers Noordoostpolder of anderszins contact heeft met Recreatieondernemers Noordoostpolder. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens en/of factuurgegevens. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde./p>

Delen met anderen

Recreatieondernemers Noordoostpolder verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Recreatieondernemers Noordoostpolder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Recreatieondernemers Noordoostpolder van u verzamelt en gebruikt, kunt u Recreatieondernemers Noordoostpolder vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@ronop.nl. Recreatieondernemers Noordoostpolder zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Recreatieondernemers Noordoostpolder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Recreatieondernemers Noordoostpolder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Recreatieondernemers Noordoostpolder te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Recreatieondernemers Noordoostpolder gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Recreatieondernemers Noordoostpolder maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

Recreatieondernemers Noordoostpolder en andere websites

Op de website van Recreatieondernemers Noordoostpolder treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Recreatieondernemers Noordoostpolder draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten?

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Recreatieondernemers Noordoostpolder omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via info@ronop.nl

Recreatieondernemers Noordoostpolder – juni 2019